Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

 

 

NA KURSY PRZESZKOLENIA  KADRY REZERWY KIEROWANI SĄ ŻOŁNIERZE REZERW, KTÓRZY OCHOTNICZO ZGŁOSILI SIĘ DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH – ZŁOŻYLI WNIOSEK DO WKU.


Poszukujemy kandydatów na kursy oficerskie przeszkalania rezerw
w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C,
w Korpusie Medycznym w SW 40A-I oraz
Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A-C
planowanych w terminie 20.08 – 16.11.2018 r. (89 dni) w AWL we Wrocławiu.
Wnioski ochotników o powołanie na w.w kursy należy składac
w terminie do 30.03.2018 w WKU w Tychach.


UWAGI:

 

 • Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 • Na kursy oficerskie kierowani są wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 • Na kurs oficerski w SW 48A01 dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej wskazanych przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.
 • Na kursy oficerskie nie kieruję się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.
 • Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 • Na kurs podoficerski w SW 40H21 kieruje się wyłącznie osoby posiadające zawód
  lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).
 • Na kursy kierowani są żołnierze rezerwy najmłodsi wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).

WNIOSEK - do pobrania

 

Możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych przez 3 miesiące!

Możliwość awansowania na kolejny, wyższy stopień wojskowy!

 Zgłoszenia nalezy kierować do Specjalisty Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administracji Rezerwami - tel. 261 124 761

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, ul. Cyganerii 51,
lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
261 124 761

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP