Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30 do 18:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

Telefon Kontaktowy
Nie należy wpisywać nr kierunkowego (032)
tel. 261 124 758
fax. 261 124 792
e-mail: wkutychy@ron.mil.pl


261 124 768

ewidencja wojskowa,
zaświadczenie o odbyciu przebiegu służby wojskowej,
książeczki wojskowe,
weterani.


261 124 762


zarządzanie zasobami gospodarki narodowej,


261 124 761

261 124 793

reklamowani,
przydziały mobilizacyjne,
kursy podoficerów i oficerów żołnierzy rezerwy.


261 124 782


służba zawodowa,
służba przygotowawcza,
NSR,
kwalifikacje wojskowe.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu:

"podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych".

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji elektronicznej powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi
  • adres (ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP