Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak Zostać Żołnierzem NSR

WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW
KROK 1 - Podejmij decyzję.
KROK 2 - Poszukaj niezbędnych informacji.
KROK 3 - Zgromadź niezbędne dokumenty.
KROK 4 - Złóż dokumenty w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.      
KROK 5 - Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania lekarskie, psychologiczne i testy.
KROK 6 - Podpisz kontrakt.      
KROK 7 - Odbierz kartę przydziału kryzysowego w swojej WKU.

ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH OFERUJEMY:
 • trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji;
 • w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej;
 • zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • dodatki motywacyjne;
 • prawo do nagród;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;
 • możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej;
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP