Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym
lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML
na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

4. Akceptowalne formaty załączników to:

•*.doc, *.docx, *.rtf
•*.xls, *.xlsx
•*.bmp, *.tif, *.gif, *.jpg
•*.pdf
•*.zip 
 
 
 
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP