Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Charakterystyka

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- to rodzaj czynnej służby wojskowej adresowany do  ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.


Polega na uczestnictwie w szkoleniu wojskowym pozwalającym zdobyć umiejętności do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzysowym w Narodowych Siłach Rezerwowych; 
Umożliwia zdobycie statusu „żołnierza rezerwy” (warunku koniecznego do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej)

PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

- gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych
- umożliwienie  obywatelom ochotniczego spełniania obowiązku służby wojskowej.

WYMAGANIA USTAWOWE WOBEC KANDYDATÓW

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- niekarana za przestępstwo umyślne;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- wiek co najmniej osiemnastu lat  i wykształcenie odpowiadające korpusowi dla którego się szkoli.

WYMAGANIA USTAWOWE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów- wykształcenie co najmniej wyższe ;
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów wykształcenie co najmniej średnie; 
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PEŁNIONA W KILKU OKRESACH

- adresowana jest wyłącznie do studentów szkół wyższych;
- służba pełniona jest w czasie letnich przerw wakacyjnych  (I okres szkolenia trwający  do 3 miesięcy, II okres szkolenia trwający  do 2 miesięcy), powołanie następuje w lipcu; 
- ochotnicy szkolą się na potrzeby korpusu podoficerów;

Dodatkowe warunki powołania - czas trwania studiów warunkuje ukończenie służby w trakcie  studiów, ochotnik dołącza do wniosku zaświadczenia z uczelni.

Dokumenty:

REGULAMIN NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Szczegółowych informacji udzielają kadra i pracownicy Wydziału Rekrutacji, numer telefonu:

261 124 782

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP