Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
7PBOT

Zadaniem 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7PBOT) jest obrona  i wsparcie lokalnej społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych.

Docelowo liczba żołnierzy 7 PBOT będzie liczyć ok. 1000 osób. Dowództwo Brygady mieści się w Gdańsku na ul. Słowackiego 5. Do końca 2018r.  zaplanowano utworzenie bataliony lekkiej piechoty w  Malborku oraz pododdziału wsparcia i zabezpieczenia w Gdyni. W miesiącu wrześniu planowane jest przeprowadzenie pierwszego szesnastodniowego szkolenia podstawowego tzw. "16-tki" zakończonego uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej na terenie garnizonu Gdańsk. 
Szkolenie to jest przeznaczone dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej  którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby wojskowej.

W ramach 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej istnienie także możliwość pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Informacje można uzyskać pod nr tel.:

261-212-406;
261-212-407;
261-212-410;
261-212-451;
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP