Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach.

Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tj. Dz. U z 2017r., poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2015r., poz. 1430 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U z 2017 r., poz. 626).

 

 
 
 
 

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP