Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI PRZYJMUJĄ:

Biuro Skarg i Wniosków

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 124,
+48 22826 72 64,
faks +48 261 874 490
e-mail: bsiw@mon.gov.pl
 
Dyrektor Biura Skarg i Wniosków
przyjmuje interesantów:
 w poniedziałki w godz. 9.00-17.00
w pozostałe dni robocze w godz.8.30-14.30

Szef WSzW w Katowicach
osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 do 16.30,
a w przypadku gdy jest dniemwolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie;
żołnierze służby czynnej w każdy dzień pracy; terminy przyjęć przez Szefa WSzW
tel. 261 124 204
lub

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach
osoby cywilne- w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30,
a w przypadku gdy jestdniem wolnym od pracy
w dodatkowo wyznaczonym terminie;
żołnierze służby czynnej w każdy dzień pracy;
terminy przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Tychach należy uzgodnić
z Referentem Administracyjno Prawnym
tel. 261 124 752
lub
e-mail: wkutychy@ron.mil.pl
 
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP