Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TYCHACH


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Tychach jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP